Tiếng Việt không chỉ là tiếng Việt được dùng để viết trên báo, trên giấy tờ, trong sách vở.
Tiếng Việt còn là ngôn ngữ mà chúng ta thường xuyên sử dụng hằng ngày trong đời sống.

Nhiều người công nhận tiếng Việt là thứ tiếng khó nói và khó viết đúng chính tả nhất. Theo chúng tôi thì đó là thực tế; và có nhiều lý do khác nhau:
– Nguyên thủy, tiếng Việt không có chữ viết, phải mượn chữ Hán rồi chế thành chữ Hán-Nôm, cũng là chữ tượng hình, vấn đề chính tả không đặt ra. Hơn 400 năm trước, vào thế kỷ thứ 17, vị giáo sĩ Alexandre de Rhodes giúp chúng ta đặt ra lối chữ viết theo âm tiết, nhưng vị giáo sĩ này dù sao cũng là người nước ngoài, sự thẩm âm tiếng việt của ông khó mà hoàn mỹ, thêm vào điều kiện ấn loát thuở đó lạc hậu, nên cũng khó mà tin cậy hoàn toàn vào những công trình của ông để lại.
– Trong vài trăm năm qua, nước ta luôn là 1 nước lạc hậu về kinh tế, từ đó ngành giáo dục và giao thông tương đối yếu kém, việc thống nhất chữ viết càng khó. Một nguyên nhân quan trọng nữa là tiếng việt có nhiều khẩu âm địa phương, thời gian đất nước bị chia cắt cũng dài.


Về vấn đề cải cách tiếng việt cho khoa học hơn thì nhiều người đã làm và đang làm. Bao giờ chúng ta có 1 Viện Hàn lâm Ngôn ngữ có đủ uy tín thì vấn đề này may ra mới thực hiện được. Nhưng với xu hướng toàn cầu hóa về thông tin hiện nay, mà bằng chứng cụ thể nhất và cũng là động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất – internet – thì cũng chẳng ai dự đoán được 20-30 năm nữa thì ngôn ngữ của nhân loại lại ra sao. Dự đoán viễn tưởng nhất thì ngôn ngữ hoàn toàn thống nhất, mà dè dặt nhất thì con em chúng ta cũng phải học thêm 1 loại chữ để dùng trên internet, có thể là tiếng việt cải cách. Do đó mà việc cải cách tiếng việt không nên bàn sớm quá vào lúc này.


Chúng ta vẫn nghe nhiều chủ trương bảo vệ văn hóa tiếng Việt, bảo tồn văn hóa tiếng Việt. Nhưng chúng ta chỉ lo bảo vệ, bảo tồn tiếng Việt trong sách vở, văn học viết; mà bỏ bê một phần rất lớn của văn hóa Việt Nam: văn hóa truyền miệng.
Văn hóa truyền miệng bao gồm nhiều mảng; một mảng lớn trong đó là: Tiếng Lóng (nói láy tiếng Việt). Loại văn hóa mà đã từ xưa đến giờ chúng ta không muốn cho vào sách vở vì bị cho rằng thô tục, hạ cấp và chỉ thuộc về tầng lớp bình dân, tầng lớp thấp. Nhưng bất chấp sự “khai trừ” ấy, người Việt chúng ta (bất kể thành phần, giai cấp xã hội) vẫn sáng tạo rất nhiều từ ngữ (tiếng lóng) trong sinh hoạt hằng ngày, mà dần dần chúng trở thành tiếng Việt (tiếng Việt không chính thức). Những sự thay đổi đó, vì không được ghi chép lại trên giấy tờ, không được công nhận nên không ai nhận ra cả. hiện nay hầu như được sử dụng rộng rãi trên mọi phương diện trong đời sống của mỗi chúng ta. Vì vậy mỗi chúng ta phải nhận thức được bảo tồn tiếng Việt Chính thức và tiếng Việt không chính thức (tiếng lóng) là trách nhiệm của mỗi người chúng ta.

"Tiếng lóng không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi,
nó chỉ truyền miệng từ đời này sang đời khác, từ dạng này sang dạng khác"
Vì tiếng lóng chính là một phần lớn văn học truyền miệng của nền văn hóa Việt Nam,
bảo tồn tiếng lóng cũng là bảo tồn văn hóa Việt Nam vậy.

Hơn ai hết, chúng ta luôn hiểu, tiếng lóng không thuộc về một thành phần, cho một giai cấp riêng biệt nào.
Tiếng lóng là của mọi người Việt.


Tiếng Việt: tiếng của mẹ cha,
Tiếng Lóng là tiếng người người ta thường dùng.
Bảo tồn Việt, Lóng ai ơi!
Làm sao cho đẹp giữ lời thẳng ngay…!


Từ Điển Tiếng Lóng: định nghĩa những từ thuộc ngôn ngữ Việt Nam nhưng không có trong Từ Điển Tiếng Việt.


Ngày nay, với internet, người Việt chúng ta ngồi lại gần nhau hơn, trên mọi phương diện, mà cũng hiểu biết được xa hơn, trên mọi phương diện. Tại sao mình không nhờ internet để ghi lại văn hóa truyền miệng Việt Nam - dù chỉ là một phần? Để có thể có thêm một chút tự hào cho dân mình, cho văn hóa mình, cho cả thế hệ riêng của mình và còn cho thế hệ sau này?
Project tienglongvietnam.com là một từ điển mở Từ điển của tất cả mọi người Việt. Ai cũng có thể thêm từ, đánh giá từ có chính xác hay không.

Vì đây là project của tất cả mọi người nên rất cần các bạn đóng góp từ của mình (bất kì từ gì, ngay cả từ có rồi).
Những từ này + nick của bạn sẽ chính thức tồn tại trên website forever.

T.M. tất cả Webmaster và Editor,

Chúc vui!!