Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam

Những từ đã post bởi bạn

1 satanxgod gà đi bộ số từ [15]
158
Đến từ: Hà Nội
2 satanxgod vàng dẻo số từ [0]
153
Đến từ: Hà Nội
3 satanxgod cục gạch số từ [2]
153
Đến từ: Hà Nội
4 A Lý Bà Ba giỡn hả bưởi số từ [34]
505
Đến từ: Orange County
5 satanxgod cục gạch số từ [2]
153
Đến từ: Hà Nội
6 satanxgod vừa qua giai đoạn gà số từ [19]
153
Đến từ: Hà Nội
7 Kim Yến gà đi bộ số từ [7]
99
Đến từ: California
8 Hải vừa qua giai đoạn gà số từ [22]
365
Đến từ: Vũng Tàu - Bà Rịa
9 Quỳnh Như gà đi bộ số từ [6]
75
Đến từ: Hà Nội
10 TGNM cục gạch số từ [3]
33
Đến từ: Sài Gòn
11 satanxgod cục gạch số từ [2]
153
Đến từ: Hà Nội
12 satanxgod cục gạch số từ [4]
153
Đến từ: Hà Nội
13 satanxgod cục gạch số từ [4]
153
Đến từ: Hà Nội
14 Denfu dollar củ sâm ngàn năm số từ [76]
1386
Đến từ: Việt Nam
15 Ròm cục vàng số từ [123]
2127
Đến từ: xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM
16 satanxgod cục gạch số từ [1]
153
Đến từ: Hà Nội
17 Hạnh cục gạch số từ [2]
29
Đến từ: Q6 - HCM
18 satanxgod cục gạch số từ [1]
153
Đến từ: Hà Nội
19 satanxgod cục gạch số từ [5]
153
Đến từ: Hà Nội
20 satanxgod vừa qua giai đoạn gà số từ [18]
153
Đến từ: Hà Nội