Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam

Những từ đã post bởi bạn

481 trangoOokhuyet vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: lam dong
482 dr cục gạch số từ [1]
15
Đến từ: ha nội
483 Trời ơi cục gạch số từ [2]
18
Đến từ: GVN
484 moc gà đi bộ số từ [12]
94
Đến từ: dia nguc
485 linh vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: tu dien tieng long
486 [L]ie gà đi bộ số từ [10]
90
Đến từ: Không bít lun!
487 nhattudotnet cục gạch số từ [1]
10
Đến từ: Toilet
488 Van Tam vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: Ha Nam
489 nicotinhero vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: viet nam
490 domanhhung vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: hai phong
491 pelinh1998 cục gạch số từ [1]
10
Đến từ: hcm
492 haanh vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: bac giang
493 tpn vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: a
494 stivenlov3 vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: TPHCM
495 nai lang thang vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: somewhere
496 k12321 vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: HCM
497 xiaohaha vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: HN
498 Rắn Hổ Lốn vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: Hungary-Budapest
499 Chocokiss vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: hcmc
500 balapq cục gạch số từ [1]
5
Đến từ: NhaTrang