Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam

Những từ đã post bởi bạn

61 Viny vàng dẻo số từ [0]
9
Đến từ: Vietnam
62 troidatoi vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: Trai Dat
63 Dai Ka cục gạch số từ [2]
10
Đến từ: what ?
64 hana vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: T_T
65 Nguyễn Bích Ngọc vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: TPHCM
66 hunterxh vàng dẻo số từ [0]
5
Đến từ: một dòng sông thơ mộng có một cô gái đang ... strimp
67 tangailam vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: VN
68 tran minh duc vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: tphcm
69 bangthongrong vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: hồ chí minh
70 Katatunix cục gạch số từ [5]
41
Đến từ: Viva Emptiness
71 DouB.LeK cục gạch số từ [4]
20
Đến từ: nowhere
72 Belly vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: Đâu?
73 Belly vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: Đâu?
74 Belly Super T gà đi bộ số từ [9]
65
Đến từ: Đâu?
75 khunglongsatthu vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: c2 cute and cool
76 Linh Sương vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: CT
77 LinhSương gà đi bộ số từ [9]
119
Đến từ: CT
78 mai vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: hcm
79 foggyflute cục gạch số từ [4]
35
Đến từ: HCM
80 sadness vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: