Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam

Những từ đã post bởi bạn

941 cuongnguyen84 vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: ha noi
942 Thầy Lâm cục vàng số từ [92]
563
Đến từ: Chợ Lớn area
943 lol vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: Hà Nội
944 hoangtuga vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: daklak
945 hoangdiepthu vàng dẻo số từ [0]
3
Đến từ: h
946 Sao Mai vàng dẻo số từ [0]
14
Đến từ: Miền Trung Trung Bộ
947 realmadrid vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: Ho Chi Minh City
948 Eagle vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: Elysium
949 cntt03101988 vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: hà nội
950 k0m_vinh vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: vinh city
951 keacma123 vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: TP.HCM
952 nguyenhuy9x vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: every where
953 tùng vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: Lào Cai
954 firestork vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: Fuck you
955 MaUiCuuCon vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: irac
956 remind cục gạch số từ [1]
5
Đến từ: nowhere
957 shiroikoibito vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: hờ nờ
958 remind_winter vàng dẻo số từ [0]
5
Đến từ: remind_winter
959 denbobenmoi vàng dẻo số từ [0]
0
Đến từ: Hải phòng, Việt nam
960 nonickname cục gạch số từ [1]
10
Đến từ: HP