Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> A Lý Bà Ba giỡn hả bưởi số từ [34]
505
Đến từ: Orange County