Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Donnie_Arc giỡn hả bưởi số từ [37]
251
Đến từ: Wonderland a.k.a HVD