Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Thơm gà đi bộ số từ [8]
113
Đến từ: nhà tui