Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Windier gà đi bộ số từ [13]
108
Đến từ: Vietnam