Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Xuan Ba cục gạch số từ [1]
30
Đến từ: dhqn