Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> tr0nhehe gà đi bộ số từ [6]
108
Đến từ: Ls