Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Long Bình gà đi bộ số từ [10]
50
Đến từ: TP.HCM