Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> lnhau cục gạch số từ [1]
5
Đến từ: Dalat