Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> One-inch Punch gà đi bộ số từ [7]
48
Đến từ: đà nẵng