Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> 84436 gà đi bộ số từ [7]
109
Đến từ: LA