Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Mai Thanh Nam cục gạch số từ [1]
5
Đến từ: ho chi minh