Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Denfu dollar củ sâm ngàn năm số từ [76]
1386
Đến từ: Việt Nam