Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> chuồn chuồn gà đi bộ số từ [7]
119
Đến từ: Hà Nội