Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> nguyentv61 gà đi bộ số từ [7]
59
Đến từ: Hà Nội