Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> LôngRân gà đi bộ số từ [7]
62
Đến từ: hanoi