Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> giỡn hả bưởi số từ [29]
168
Đến từ: hn