Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> nnl cục vàng số từ [129]
1186
Đến từ: nghe An