Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> A Lý Bà Ba vàng dẻo số từ [0]
505
Đến từ: Orange County