Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> tranvuong89 cục gạch số từ [1]
5
Đến từ: Ha Noi