Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> trần xuân thắng cục gạch số từ [1]
5
Đến từ: hải dương