Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> ngoc341 cục gạch số từ [4]
60
Đến từ: hn