Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> moc gà đi bộ số từ [12]
94
Đến từ: dia nguc