Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Hải vừa qua giai đoạn gà số từ [22]
365
Đến từ: Vũng Tàu - Bà Rịa