Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> [L]ie gà đi bộ số từ [10]
90
Đến từ: Không bít lun!