Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> tinh_buon_hcm cục gạch số từ [1]
72
Đến từ: HCM city of course