Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> kenny_chicken cục gạch số từ [1]
15
Đến từ: Lò Tôn