Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> SqueaK gà đi bộ số từ [14]
217
Đến từ: HCMc