Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> osamabim giỡn hả bưởi số từ [28]
489
Đến từ: G.G.