Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> judic cục gạch số từ [2]
10
Đến từ: hcmc