Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Tatsumaru vàng dẻo số từ [0]
5
Đến từ: The Hell