Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> thienvy2001 giỡn hả bưởi số từ [45]
537
Đến từ: USA