Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Thầy Lâm cục vàng số từ [92]
563
Đến từ: Chợ Lớn area