Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> thaitrungsu cục gạch số từ [4]
20
Đến từ: thaitrungsu