Đái bắn
{ Ông/bà KHỐT}
1

Chỉ bố mẹ và đồng thời chỉ người già, khó tính lạc hậu.
Vốn xuất phát từ cuốn Ông già Khốt ta bít (1938) của nhà văn Nga LAGHIN LADARI IÔXÍP (1903-1979)

Ông bà Khốt nhiều khi kèm chặt quá.

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ " Ông/bà KHỐT"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau
  • Ông/bà KHỐT