canh me
{à ơi}
1

Sự tán tỉnh của trai gái mang nghĩa không đứng đắn.

Cứ à ơi mãi, thích thì nhích đi.

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "à ơi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau
  • à ơi