wuôn cúp
{ác}
Nguồn gốc thán từ trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

nhiều, quá độ

có chuyện gì mà cậu uống ác thế!!??

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (April 06, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ác"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau