Tinh tướng

Từ 'áo dzú' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'áo dzú':
1
Khô mực

Áo ngực của phụ nữ

làm gì có

đăng bởi kenny_chicken đến từ Lò Tôn (December 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "áo dzú"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau