ngựa
{é}
1

é đồng nghĩa với xibachao :)) là dở, tệ, tồi

mày chia bài tao é wá, tức là bài xấu wá :))

đăng bởi Lê Minh đến từ Phan Thiết (December 21, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "é"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau