Chém gió
{ém hàng}
1

- Che giấu kĩ những thứ hay ho, đặc biệt của bản thân. Ví dụ như: bồ mới, xe đẹp...

- Á à, có bồ mới nhá! Thế mà cứ "ém hàng" mãi!

tags hàng ém bồ
đăng bởi Anh Mạnh đến từ Hà Lội (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ém hàng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau