nghiên cứu giấc mơ
{ép phê}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

có hiệu quả ( phiên âm từ effect)

uống bao nhiêu cũng ko có ép phê với nó đâu, thèng đó là hủ chìm mà.. jaja

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (April 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ép phê"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau