Quẹt khu
{ô sin}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chỉ người giúp việc

Từ xuất phát từ phim Ô Sin của nhật về 1 cô gái tên là o sin đi làm thuê

đăng bởi cappuchino đến từ Sài Gòn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ô sin"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com