thúi
{ôm bom}
1

Mang thai (dùng với trường hợp có bầu trước hôn nhân)

mới 16 đã ôm bom rồi

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)
2

mang tài liệu vào phòng thi

Ôm được mấy quả bom?

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ôm bom"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com