{ôm xô}
1

nhận hậu quả từ việc gì đó

Ờ, cứ nhào zô con đó đi, coi chừng ôm xô

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (October 12, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ôm xô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com