sành điệu
{ông địa nhổ cải}
1

Chỉ hình ảnh của nam giới trong một thế quan hệ tình dục.

ông địa nhổ cải

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (July 21, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ông địa nhổ cải"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com