đụng hàng
{ông bô, bà bô}
1

- Bố, mẹ, (tồn tại ở ngôi số 3) dùng với hàm nghĩa có phần đối kháng. Đây là từ lóng "cổ", thịnh hành trong những năm 70 -80 thế kỷ 20.

- Mua cái quần bò định mặc nhưng ông bô nhất định bắt cởi ra.

đăng bởi chuồn chuồn đến từ Hà Nội (April 14, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ông bô, bà bô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com